În curs de procesare...

Instrucţiuni pentru transmiterea unei fotografii (imagini) digitale

Instrucţiuni pentru transmiterea unei fotografii (imagini) digitale

O fotografie (imagine) digitală a dvs., soţului/soţiei şi a tuturor copiilor trebuie trimisă electronic odată cu Formularul Electonic E-DV de înscriere.

Fişierul cu imaginea poate fi produs fie prin luarea unei noi fotografii digitale, fie prin scanarea unei fotografii cu un scaner digital.

Fişierul cu fotografia digitală trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii tehnice şi de compoziţie şi poate fi produs în unul din următoarele moduri: luând o imagine digitală nouă sau folosind un scaner pentru a scana fotografia ce va fi transmisă.

Specificaţii de compoziţie:

Imaginea digitală transmisă trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii de compoziţie sau formularul E-DV va fi descalificat.

Poziţia Capului

- Persoana fotografiată trebuie să privească direct spre cameră.

- Capul persoanei fotografiate nu trebuie să fie înclinat spre spate, în faţă sau lateral.

- Dimensiunea capului persoanei sau regiunea feţei (măsurată din creştetul capului,

incluzând părul până la marginea bărbiei) trebuie să fie între 50% şi 69% din înălţimea

totală a imaginii. Înălţimea la care sunt poziţionaţi ochii (măsurată de la baza fotografiei

până la nivelul ochilor) trebuie să fie între 56% şi 69% din înălţimea totală a imaginii.

Photograph Head Position for Green Card Lottery

Fundal

- Fotografia trebuie să aibă un fundal neutru, deschis la culoare.

- Fotografiile având un fundal întunecat sau cu model încărcat nu vor fi acceptate.

Focalizare

- Fotografia trebuie să fie focalizată.

Obiecte decorative

- Fotografiile în care persoana fotografiată poartă ochelari cu lentile închise la culoare sau

alte obiecte decorative care obturează faţa persoanei, nu vor fi acceptate.

Pălării şi alte acoperăminte

- Fotografiile în care aplicanţii au capul acoperit sau poartă pălării sunt acceptabile doar

datorită convingerilor religioase şi chiar şi atunci acestea nu trebuie să ascundă nici o

porţiune a feţei solicitantului. Fotografiile aplicanţilor cu accesorii tribale sau de alt fel

pentru cap, care nu sunt în mod specific religioase prin natura lor, nu sunt acceptabile.

Fotografiile personalului militar, aviatic sau de alt fel, care poartă pălării ale uniformei

respective, nu se acceptă.

Sunt cerute fotografii color cu o adâncime de culoare de 24 biţi.

Fotografiile color pot fi descărcate din aparatul foto digital într-un fişier în calculator sau se pot scana într-un fişier în calculator. Dacă folosiţi un scaner, setările trebuie să fie in modul „True Color” sau „24-bit color.” Vedeţi informaţiile suplimentare pentru scanare de mai jos.

Specificaţii tehnice:

Fotografiile transmise digital trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii, dacă nu, sistemul va respinge automat Formularul de Înregistrare E-DV şi va înştiinţa expeditorul.

Captarea unei imagini digitale noi:

Dacă este luată o imagine digitală nouă, ea trebuie să întrunească următoarele specificaţii:

Formatul fişierului:  Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG – (extensia fişierului: jpg).

Mărimea fişierului: Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobiţi (240KB).

Rezoluţia şi Dimensiunile: minime acceptate sunt de 600 pixeli înălţime x 600 pixeli lăţime.

Dimensiunea: Dimensiunea în pixeli trebuie să aibă formă pătrata (adică înălţimea trebuie să fie egală cu lăţimea)

Adâncimea de culoare: fotografia trebuie să fie color ( 24 bit per pixel). (24 bit alb- negru sau 8 bit nu vor fi acceptate).

Scanarea unei fotografii existente:

Înainte de scanarea unei fotografii, aceasta trebuie să îndeplinească de asemenea, specificaţiile de compoziţie de mai sus. Dacă fotografia obişnuită întruneşte criteriile de mărime culoare şi compoziţie, atunci ea poate fi scanată urmând specificaţiile scaner-ului.

Rezoluţia: Scanaţi la o rezoluţie de cel puţin 300 puncte per inci (dpi)

Formatul fişierului: Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG – (extensia fişierului: jpg).

Mărimea fişierului: Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de 240 kilobiţi (240KB)

Rezoluţia: 600 pixeli x 600 pixeli

Adâncimea de culoare: 24 biţi culoare [Notă: Fotografiile alb-negru, monocrome sau în tonuri de gri nu vor fi acceptate.]